Zaštitna ograda

ZAŠTITNA OGRADA sa rukohvatom, trostruka – BATRICO
Zadovoljava sve propise zaštite izloženih pristupnih i prolaznih puteva u radnom okruženju prema “Zakonu o zaštiti na radu”. Potpuno modularna fleksibilna konstrukcija, odgovara svakom zahtjevu zaštite prolaza. Svaki je modul konstruiran od tri profila, dostupan u dvije verzije sa dva zaštitna stupa.

Dinamička struktura visoke izdržljivosti karaterizira ovu zaštitnu ogradu kao odličnu zaštitu od raznih transportnih kolica, vozila i sredstava za prenos tereta.
Podlježe svim propisima HACCP-a, a također zadovoljava sve propise zaštite prema “Zakonu o zaštiti na radu”.

ZAŠTITNA OGRADA sa rukohvatom, dvostruka- BABICO
Zadovoljava sve propise zaštite izloženih pristupnih i prolaznih puteva u radnom okruženju prema “Zakonu o zaštiti na radu”. Potpuno modularna fleksibilna konstrukcija, odgovara svakom zahtjevu zaštite prolaza. Svaki je modul konstruiran od tri profila, dostupan u dvije verzije sa dva zaštitna stupa.

Dinamička struktura visoke izdržljivosti karaterizira ovu zaštitnu ogradu kao odličnu zaštitu od raznih transportnih kolica, vozila i sredstava za prenos tereta.
Podlježe svim propisima HACCP-a, a također zadovoljava sve propise zaštite prema “Zakonu o zaštiti na radu”.

Zatraži ponudu